Platform voor food-, feed-, en biobased technology

Horizon 3 is een innovatieplatform voor technostarters binnen de biobased economy. Het platform helpt 'early stage' ondernemers het gat te overbruggen tussen de proof of concept fase en toepassing op industriële schaal. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de voedselketen, het verminderen van afvalstromen en het verlagen van de CO2 footprint van steden en bedrijven.

Horizon 3 voorziet in venture capital, levert ondernemerschap en geeft toegang tot de benodigde faciliteiten en infrastructuur. Naast strategische partijen uit de industrie en advieswereld participeren investeerders zoals private equity partijen en durfkapitalisten.

Toepassing van 'breakthrough' technologieën

Veel baanbrekende (disruptive) innovatieve ideeën en technieken ontstaan buiten de grote bedrijven (de gevestigde orde) om. Horizon 3 steunt jonge ondernemingen met innovatieve ideeën op het gebied van de verduurzaming van de voedselketen.

De Nederlandse industrie en consument produceren jaarlijks een afvalberg van organische reststromen ter waarde van circa 4.4 miljard euro. Van sommige producten gaat wel tot 40% van de oorspronkelijke productie in de keten verloren. De milieudruk is groot door zaken als water- en energieverbruik, grondstof verspilling, CO2 productie en transportbewegingen. Horizon 3 bouwt mee aan ondernemingen met innovatieve technologieën gericht op afvalpreventie, hoogwaardig hergebruik van organisch afval als grondstof voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie of de (bio)chemische industrie.

Ondernemerschap en technologie

Horizon 3 selecteert technostarters van 1 tot 5 jaar oud met een duidelijk potentieel voor internationale opschaling en een ‘time to market’ van maximaal 3 jaar. De selectiecriteria omvatten, naast het potentieel van de technologie en de markt, duurzaamheid en ondernemerschap. Naast kapitaal wordt ook in management en operational support geïnvesteerd. Gezamenlijk wordt de technologie en IP positie ontwikkeld, het productieproces ingericht, pilot productie gestart en toeleveranciers en afnemerscontracten worden geacquireerd.

In ruil hiervoor verwerft Horizon 3 een belang in de ventures, een belang dat bij succesvolle opbouw van het bedrijf weer wordt verkocht; de exit. Horizon 3 focust op partijen die het vermogen hebben om structureel ‘in house’ nieuwe technologie te ontwikkelen om concurrentie voor te blijven in dynamische markten.

Strategische partners en open innovatie

Innovatie is onontbeerlijk voor duurzame groei binnen iedere organisatie. Naast het zoeken van technostarters, goede ideeën en concepten zoekt Horizon 3 samenwerking met strategische partners die een belang hebben om betrokken te zijn bij deze innovatieve activiteiten. Deze strategische partners willen innovatie tot stand brengen door het delen van kennis, en in gezamenlijkheid risico nemen om te investeren in 'early stage technology'. Hierbij breken deze partijen (gedeeltelijk) met het in eigen beheer ontwikkelen van innovaties (closed innovation). Deze partners zijn actief in de biobased economy en komen voort uit de food- en feedindustrie, afvalverwerkingsbedrijven, ingenieursbureau’s, overheden maar ook venture capitalists die willen investeren in duurzame bedrijven.

Kennis en ervaring in het opbouwen van technostarters

Kennis en ervaring in het opbouwen van technostarters De initiatiefnemers van Horizon 3 worden gedreven door hun ambitie om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Horizon 3 wordt gemanaged door een team met meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Als ondernemers en voormalig technostarters, hebben zij daarnaast ervaring in het opbouwen van bedrijven ‘van niets tot wereldwijde schaal’. Meer in het bijzonder is in dit team ook ervaring verankerd op het gebied van technologie-valorisatie vanuit kennisinstellingen. De betrokken ondernemers zijn actief als investeerder en verbinden hun netwerk.

Het Team

Horizon 3 wordt geleid door ondernemers die luisteren, analyseren, adviseren, ondersteunen en mee-ondernemen (co-entrepeneurship). Het team heeft kennis, ervaring en toegang tot financiën om het platform te managen. Horizon 3 gaat de samenwerking aan met en investeert in bedrijven die naast funding ook hulp willen om de business te bouwen. Hierbij gaat het om het begeleiden van goede ondernemers die vastberaden zijn bedrijven te bouwen met een blijvende impact. De aanpak is hands on, down to earth, kostenbewust, lean en mean.

Bart Raedts

Robertjan Zonneveld

Wim Besselink

Steven Verhaar

Contact

Horizon 3 BV - Achter de Mollen 2a - Postbus 1008 - 5200 BA 's-Hertogenbosch - info@horizon3.nl